Baner

30. 12. 2021.

Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog pikado saveza održana je u Zagrebu 19.12.2021. godine u uredu HPS-a na adresi Avenija Dubrava 238.

Nakon uvodnog pozdrava i obrazloženja o sazivanju, Predsjednik HPS-a je otvorio redovnu sjednicu Skupštine HPS-a na kojoj su nazočila 22 člana skupštine. Nakon tehničkog dijela skupštine u kojem je izvršena verifikacija nazočnih članova usvojen je i sljedeći dnevni red skupštine:

1. Usvajanje zapisnika s Izborne sjednice Skupštine HPS-a održane 07. studenoga 2020. godine
2. Podnošenje financijskog izvješća za 2020 godinu
3. Prijedlog financijskog plana za 2022 godinu
4. Izmjene i dopune Statuta HPS-a
5. Razno

 

Nakon provedene rasprave i usvajanja dnevnog reda skupština je nastavila s radom i nakon kraće rasprave usvojila i Zapisnik s Izborne sjednice Skupštine HPS-a održane 07.studenoga 2020 godine. Financijsko izvješće za 2020. godinu sukladno članku 52. i 55. Statuta HPS-a a na osnovu dokumenata o poslovanju i radu Saveza članovima Skupštine podnio je predsjednik Nadzornog odbora Slaven Kovačević. U svom izvješću NO je utvrdio sljedeće:

Savez je od strane predsjednika zastupan u potpunosti sukladno članku 8. i 39. Statuta i utvrđenim ciljevima i djelatnostima Saveza. Nadzorni odbor pregledao je materijalno i financijsko poslovanje za 2020 godinu i utvrdio sljedeće:

- Usluge vođenja materijalno financijskog poslovanja HPS-a obavlja ovlašteni računovodstveni
servis s kojim je sklopljen ugovor.
- Uredno se izdaju tromjesečni, polugodišnji i godišnji financijski izvještaji i predaju u nadležne financijske institucije.
- HPS je obavljao svoju djelatnost u skladu sa Zakonom o sportu, Statutom HPS-a te odlukama Skupštine HPS-a.
- Iz bruto-bilance za razdoblje od 01.01.2020.godine do 31.12.2020.godine vidljivo je da je Savez ostvario sljedeće financijske rezultate:
      - ukupni prihod je 384 018,28 kuna
      - ukupni rashod je 287 171,98 kuna
      - stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine je 380 850,24 kune
      - stanje u blagajni na dan 31.12.2020. godine je 4 058,52 kune

Pregledom financijskog i blagajničkog poslovanja, utvrđeno je da je ono vršeno u potpunosti uskladu s propisanim, te da je potkrijepljeno s popratnim dokumentima. Financijsko izvješće je u skladu sa stanjem u knjigovodstvenoj bilanci, te pokazuje ispravno imovinsko stanje saveza. Slijedom navedenoga Nadzorni odbor je preporučio Skupštini da usvoji Financijsko izvješće za 2020 godinu. Potom je tajnik HPS-a Damir Zrinšćak detaljnije pojasnio stavke financijskog izvješća koje je nakon nekoliko upita i dodatnih pojašnjenja na kraju i usvojeno. Kod prijedloga financijskog plana za 2020. godinu nije bilo posebnih upita te je isto nakon prezentacije i usvojeno.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog pikado saveza predložene su zbog potrebe usklađivanja statuta HPS-a s promjenama zakonske regulative koja se u međuvremenu promijenila. Konkretna promjena odnosila se na detaljnije reguliranje statuta HPS-a uvjetovanih odredbama članak 13. i članak 47. stavak 9 Zakona o sportu. U nastavku sjednice Skupština je donijela još nekoliko odluka važnih za nastavak pikado sezone i uopće:

1. Odluka da se zbog posljedica uzrokovanih katastrofalnim potresom na području Sisačko-moslovačke županije Zajednica pikado klubova SMŽ oslobađa financijskih obaveza prema HPS-u s naslova članarina, registracija i kotizacija za sezonu 2021/2022.
2. Odluka da na prijedlog ZPK SMŽ HPS donira do 10000 kuna jednom od članova natjecatelja koji je zaista u teškoj i nepovoljnoj situaciji uzrokovanoj katastrofalnim potresom.
3. Odluka da se PS Zadarske županije isključi iz članstva HPS-a zbog nereguliranog pravnog statusa jer kao pravna osoba od 27.11.2016. godine nemaju ovlaštenu osobu za zastupanje.

U daljnjem dijelu sjednice predsjednik HPS-a je izvijestio članove skupštine da je Izvršni odbor HPS-a na osobni zahtjev razriješio Pericu Konfortu s mjesta izbornika seniorske pikado reprezentacije te će isti nastaviti angažman u radu s juniorima po programu kojeg će naknadno usvojiti IO HPS-a.

U daljnjoj raspravi Slaven Kovačević je postavio pitanje kako riješiti problem obveznih liječničkih potvrda natjecatelja za koje se naknadno ispostavilo da nisu valjane.
Predsjednik je objasnio da je do problema došlo kad je Viša sportska inspekcija koja je obavljala nadzor HPS-a po prijavi PSGZ-a utvrdila da je dio uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja izdan od strane liječnika koji za to nisu ovlašteni. U raspravi se ipak iskristalizirao jedinstveni stav te je skupština donijela Odluku da se na svim službenim natjecanjima HPS-a mogu natjecati isključivo natjecatelji koji posjeduju Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane ovlaštenih liječničkih ordinacija sukladno članku 71. Zakona o sportu. Voditelj ureda HPS-a zadužen je da dostavi svim članovima HPS-a link i tablicu s popisom ovlaštenih ordinacija na području RH. Na samom kraju sjednice Skupštine predsjednik je informirao članove da je HPS i ove godine uspio kod HOO napraviti prenamjenu programskih sredstava namijenjenih reprezentativnim troškovima za kupnju pikado meta za klasični pikado. U tu svrhu HPS je kupio 50 meta za klasični pikado koje će kao pomoć podijeliti svojim članovima odnosno klubovima koji se natječu u klasičnom pikadu u ovoj natjecateljskoj sezoni.

Copyright © 2022 Hrvatski Pikado Savez. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.