Baner

Šok i nevjerica uvukla se u hrvatski pikado svijet, kratki je rezime događanja unatrag par tjedana.

Zašto baš mi, mi smo samo pikadisti, to je nemoguće, to druge ne traže itd..., najčešći su komentari: igrača, kapetana, voditelja, predsjednika i ostalih aktera pikado sporta.

Sportske inspekcije već su duže vrijeme nazočne u sportskim udrugama, klubovima i savezima ostalih granskih sportova. Očito je došlo vrijeme da se i pikado sport u cjelosti interpretira kao sport u punom smislu riječi, tako da inspekcije klubova i saveza u pikado svijetu treba gledati isključivo sa tog aspekta i nikako drugačije.

Interpretacije da je to namještaljka, prijava ili nešto drugo ne treba koristiti jer za to nema nikakvih dokaza a bilo bi i kontraproduktivno.

Pojedini klubovi PS Zagrebačke županije i Grada Zagreba pa Hrvatski pikado savez upravo je redosljed kojim su sportske inspekcije za sada napravile niz inspiciranja, dali će se stati na tom ili će nastaviti sa započetim poslom vrlo brzo će se znati.

Protiv klubovi koje je posjetila sportska inspekcija podignuta je prijava kod nadležnog prekršajnog suda, neki su već dobili kazne a nekima je ovih dana zakazano ročište.

Dana 23. studenoga 2017 godine Viši sportski inspektor gradskog kontrolnog ureda Grada Zagreba obavio je inspekcijski nadzor HPS-a.

Predmet inspekcijskog nadzora je primjena odrebi Zakona o sportskoj inspekciji (Narodne novine 86/12) i Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) vezanih uz upis u Registar sportskih djelatnosti, stručna sprema trenera, ugovaranje trenerskih poslova, zapreke za obavljanje poslova trenera i usklađivanje Statuta s odrebama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

U meritum samog sadržaja „Zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru“  Hrvatskog pikado Saveza nećemo ulaziti i komentirati jer je to službeni akt u postupku koji još traje.

Međutim svakako moramo skrenuti pozornost svojim članovima na činjenicu da smo mi kao pravne osobe dužni postupati sukladno odredbama gore navedenih Zakona i pravila.

S tim u vezi nadležni sportski inspektori između ostalog poseban naglasak stavljaju na:

  1. Članak 21. Zakona o sportu koji kaže:

Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju:
– imati pravo korištenja odgovarajuće sportske građevine,
– ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim školovanim odnosno      stručno osposobljenim osobama u skladu s ovim Zakonom,
– ispunjavati i druge uvjete prema pravilima odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza.

  1. Članak 9. stavak2, Zakona o sportu koji kaže:

- trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnim propisima

U razgovoru sa sportskim inspektorom saznali smo da oni ove odredbe Zakona tumače na slijedeći način:

Svaki pravni subjekt ( klub, savez, udruga.....) koji je registriran u nadležnom uredu državne uprave i upisan u registar sportskih djelatnosti mora imati sklopljen ugovor sa trenerom.

Trener mora imati diplomu najmanje na razini trenera prvostupnika i pri tom nije važno da bude trener pikada, može biti trener bilo kojeg smjera završenog na kineziološkom fakultetu.

Bitno je naglasiti da ugovor sa trenerom ne moraju imati ekipe koje se takmiče samostalno ili unutar klubova.

Odnos između trenera i (klubova, saveza) uređuje se ugovorom i u njemu se reguliraju odnosi u smislu materijalnih, financijskih i drugih obveza a mogu biti i volonterski.

Dakle stvar dogovora između ugovornih strana.

  1. Članak 71, stavak1 i 2, Zakona o sportu koji kaže:

 (1) U sportskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od šest mjeseci prije sportskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost, a kada je to propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra i posebna zdravstvena sposobnost, ako propisima nacionalnoga sportskog saveza nije određeno kraće razdoblje.
(2) Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik, odnosno specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta. Listu ovlaštenih liječnika utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, uz suglasnost ministra.

U razgovoru sa sportskim inspektorom vezanim za tumačenje ovih odredbi Zakona saznali smo:

Svaki registrirani igrač koji sudjeluje na službenom natjecanju dužan je organizatoru ili voditelju predočiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U našem slučaju službena natjecanja su:

- ligaška utakmica između dva kluba unutar županijskog saveza.

- kup utakmica između dva kluba unutar županijskog saveza.

- masters turniri koje organiziraju županijski savezi.

Odgovornost snose klubovi i županijski savezi u kojma se odigravaju navedene utakmice i turniri.

- master turniri na nacionalnoj razini,

- pojedinačno prvenstvo RH,

- ekipno prvenstvo RH,

- Završnica kupa RH,

Odgovornost snosi Hrvatski pikado Savez kao organizator

Sva druga događanja tipa: memorijalnih turnira, prigodnih turnira i slično ne podliježu odredbama ovog Zakona.

Ovim putem skrećemo pažnju svim svojim članovima na koje se odnose navedene zakonske odredbe da žurno reagiraju i naprave sve zakonom predviđene radnje kako nebi doveli u pitanje regularnost i nastavak takmičenja u tekućoj sezoni.

Podrobnije informacije vezano za ovu temu možete dobiti u svojim županijskim savezima koji će zasigurno iznaći model i način kako što bezbolnije i brže riješiti novonastalu situaciju.

 

Posebnu upozorbu šaljemo igračicama i igračima koji žele nastupiti na 3. masters turniru HPS-a koji će se održati 09.12.2017 godine u Fažani.

  • na navedenom turniru moći će nastupiti samo oni igrači koji sa sobom donesu orginal i kopiju uvijerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

 

 

 

Copyright © 2019 Hrvatski Pikado Savez. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates