Baner

Kako je i bilo najavljeno na posljednjoj Skupštini HPS-a (24.06.2017.) kada je dotadašnji predsjednik gosp.Mate Vukoja podnio ostavku a privremeno upravljanje Savezom na prijedlog Skupštine, preuzeo gosp.Tihomir Mamić, dana 14.10.2017. u Hrvatskom pikado centru održana je izvanredna izborna sjednica.

Tihomir Mamić u suradnji s najbližim suradnicima, članovima izvršnog odbora izabranim na sjednici 19.11.2016. (E.Akrap, D.Zrinščak, P.Penić, M.Katavić) održao je obećanje dano skupštinarima te su novi izbori zakazani i održani čim su to sve ostale obaveze dopustile.

Sjednica koja je iza nas mogla bi se nazvati maratonskom jer je potrajala gotovo šest sati što samo govori o tome koliko posla se nakupilo u ovom zrakopraznom prostoru nefunkcioniranja Saveza ali i koliko nas posla tek očekuje u, nadajmo se, svijetloj budućnosti.

Za pohvalu je kao prvo brojnost skupštinara kojih se okupilo 24 od ukupno 27 (skupštinari iz Dubrovačko-neretvanske županije nažalost nisu bili u mogućnosti nazočiti kao niti tajnik Šibensko-kninske županije Goran Jurić) te ozbiljnost kojom su skupštinari prionuli poslu kako bi se nagomilani problemi što prije riješili.

Prije nego što se krenulo u izbornu proceduru, skupština je usvojila zapisnik sa Izvanrdne skupštine HPS-a održane 24.06.2017. na kojoj je Mate Vukoja podnio ostavku na mjesto predsjednika HPS-a a Skupština nastavila s radom te donijela izmjenu Statuta HPS-a i ovlastila Tihomira Mamića da vodi Savez u prijelaznom razdoblju do novih izbora a što je sve i potvrđeno od Ureda državne uprave u Zagrebu.

Na prijedlog Tihomira Mamića, za zapisničara je predložen Damir Zrinščak a za ovjerovitelje zapisnika Alen Bošković i Renato Palajsa. Svi predloženi jednoglasno su podržani od strane Skupštine.

Nakon što je verifikacijska komisija u sastavu Ante Toni Frleta, Tanja Perić i Saša Petrović utvrdila da na sjednici postoji kvorum (nazočno 24 od 27 skupštinara uz 8 zamjenskih skupštinara s pravovaljanom vjerodajnicom) a Skupština prihvatila njihovo izvješće, izabrano je radno predsjedništvo u sastavu: Predrag Penić, Edo Akrap i Goran Firšt.

Na natječaj je pristigla samo jedna kandidatura za predsjednika HPS-a i to Pikado saveza Karlovačke županije a na kojoj se za predsjednika HPS-a kandidira gosp.Tihomir Mamić.

Prije samog glasovanja o povjerenju, gosp.T.Mamić se obratio Skupštini te iznio svoja dosadašnja iskustva i planove za budućnost. Između ostalog, osvrnuo se na financijsko stanje koje je zatekao te na nedostatak velikog dijela dokumentacije o radu Saveza. Nakon njegovog izlaganja, Skupština je s 23 glasa ZA i jednim suzdržanim izrazila potporu gospodinu Tihomiru Mamiću koji je nakon toga nastavio vođenjem sjednice.

U Izvršni odbor, T.Mamić je predložio tri dotadašnja suradnika (P.Penić, E.Akrap i D.Zrinščak) te jedno novo ime, Zvonko Antunović. Tu je primjedbu imala Tanja Perić (zasupnica Pikado saveza grada Zagreba) koja je iznjela mišljenje da bi dotadašnnji član Izvršnog odbora Mladen Katavić također trebao imati mjesta u Izvršnom odboru s obzirom da mu ta funkcija nije strana ali i s obzirom da je njihov Savez najbrojniji Savez u državi. Razvila se rasprava u kojoj je Tihomir Mamić obavijestio nazočne kako je nekoliko puta razgovarao s Mladenom Katavićem ali da iz njihovih razgovora nije mogao decidirano zaključiti da li je M.Katavić zainteresiran u radu Izvršnog odbora te ga i nije nominirao kao jednog od kandidata. Uz navedeno, moje osobno mišljenje je da je i Slavonija nakon dugo vremena zanemarivanja zaslužila imati svog predstavnika u vodstvu Saveza a Zvonko Antunović je svakako kompetentna osoba za to što se i pokazalo kasnije u raspravi pojedinih točaka dnevnog reda.

Pristupilo se glasovanju za svakog kandidata pojedinačno pri čemu su svi kandidati dobili dovoljno veliku podršku Skupštine (P.Penić 20, E.Akrap 24, D.Zrinščak 22 te Z.Antunović 22 glasa) te nije bilo potrebe za dopunjavanjem liste kandidata a čime su navedeni članovi Skupštine postali i članovi Izvršnog odbora.

Prije samog raspuštanja Nadzornog odbora te izboru članova Nadzornog odbora, postavljeno je pitanje da li su članovi "starog" NO izvjestili vodstvo Saveza ili Skupštinu o svom radu u prethodnom razdoblju. Na to je odgovoreno (T.Mamić) da niti jedan od članova dosadašnjeg NO niti na koji način nije kontaktirao aktualno vodstvo Saveza, niti je upućen ikakav dokument iz kojeg bi bilo razvidno njihovo djelovanje u situaciji koja se počela dešavati 24.06.2017. Skupštini nije preostalo drugo rješenje nego da raspusti NO u sastavu (Siniša Marinić, Andrej Rora, Martina Domšić) te izabere novi Nadzorni odbor. Pri izboru članova Nadzornog odbora, Skupština je predložila četiri kandidata, koji su redom dobili sljedeći broj glasova: Ante Toni Frleta-23, Davide Bosich-16, Mladen Katavić-18 i Ivica Kežić-16. U međuvremenu, gosp.M.Katavić se telefonskim putem javio te zahvalio na nominaciji i ukazanom povjerenju ali i odustao od članstva u Nadzornom odboru, čime je konstiruiran i Nadzorni odbor HPS-a u sastavu: Ante Toni Frleta (predsjednik), Davide Bosich i Ivica Kežić (članovi).

Usljedio je izbor članova Stegovno-natjecateljske komisije u kojoj je predloženo šest kandidata, a koji su ostvarili sljedeći broj glasova:

Slavko Brzić (predsjednik, 24 glasa), Stanislav Polovina (član, 20 glasova) i Alen Bošković (član, 20 glasova) dok su ostali kandidati bili: Ivan Buterin (18 glasova), Renato Palajsa (5 glasova) a Jerislav Ninić se zahvalio na nominaciji.

Prvi put se u Savezu birao likvidator. S obzirom na trenutno financijsko stanje te tužbu firme Golden darts, moramo i na to biti spremni te je pokrenuta rasprava o imenovanju likvidatora. Pojavilo se nekoliko mišljenja, a gotovo jednoglasno je usvojeno da to bude Damir Zrinščak iako je bilo ideja da bi tu ulogu trebao imati predsjednik Saveza, ili knjigovodstveni servis koji vodi financijsku dokumentaciju Saveza pa čak i neovisni financijski savjetnik.

Jedna od ljepših točaka ove sjednice, bilo je (ponovo) primanje u članstvo HPS-a, Pikado saveza Varaždinske regije. Nakon što je predstavnik PS Varaždinske regije, Miloš Kefelja, dostavio svu potrebnu dokumentaciju vodstvu HPS-a a pri tom nas upoznao i sa svim problemima koje su pri tom imali, Skupština je jednoglasno potvrdila njihov prijem u punopravno članstvo te imanovala i dva nova skupštinara u Skupštinu HPS-a, Miloša Kefelju i Maria Perkušića. Tim činom, Skupština HPS-a narasla je na 29 članova od čega je u tom trenutku bilo nazočno njih 26.

Vezano uz sličnu temu, pitanje predsjedniku Saveza postavio je Zvonko Antunović pri čemu ga je zanimalo koji su planovi vodstva Saveza prema PS Brodsko-posavske županije koji je svojevoljno istupio iz Hrvatskog pikado Saveza a prema mišljenju svih skupštinara, do toga nije smjelo doći. Predsjednik Saveza, Tihomir Mamić je svjesno preuzeo odgovornost da se sa PS Brodsko-posavske županije nije dovoljno razgovaralo te da će u najskorije vrijeme posjetiti njihov Savez i pokušati konstruktivnim razgovorom riješiti nastale probleme te ih privoliti na povratak u HPS. Pri tom je napomenu da je PS Brodsko-posavske županije samovoljno napustio HPS-a ali da vjeruje da problemi nisu nepremostivi.

Jedna od točaka dnevnog reda koja je oduzela dosta vremena i snage skupštinarima, bila je donošenje odluke o ulasku HPS-a u WDF. S obzirom da u prostorijama HPS-a nije zatečena dokumentacija, uvjeti primanja, razlozi ulaska, niti ikakva informacija o tome što nam znači ulazak u World Dart Federation, na prošloj su sjednici Slavko Brzić i Zdravko Antunović na sebe preuzeli odgovornost o dotičnim informacijama. Prema do sad prikupljenim informacijama a koje još treba istražiti i potvrditi, izgleda da je HOO od svog nadležnog tijela MOO dobio naputak da je krovna organizacija pikada u svijetu WDF. Kako je HOO jedan od čimbenika financijske stabilnosti našeg Saveza (sufinanciranje reprezentacije i kategorizacija s mogućnošću stipendiranja igrača pikada) pred nas je stavljen uvjet ulaska u WDF. Prema raspoloživim informacijama, WDF je organizacija u kojoj se igra steel dart što kod nas nije slučaj. Nakon iznošenja poznatih činjenica od Slavka Brzića te duže rasprave usvojen je prijedlog Zvonka Antunovića koji je skupštinarima predložio da se glasa ZA odluku o ulasku u članstvo WDF kako ne bi bili u vermenskom zaostatku ali koji je također i tražio da se i dalje preispitaju uvjeti i obaveze našeg Saveza i prema HOO i prema WDF-u. Kad budemo imali kompletna saznanja lakše ćemo odlučiti da li je to smjer kojim trebamo, želimo i možemo krenuti.

Nova točka dnevnog reda koja je potpuno iscrpila snagu i koncentraciju skupštinara, bila je izmjena Natjecateljskog pravilnika. Kako je trenutni natjecateljski pravilnik nedorečen pa i rigorozan u nekim člancima donesena je odluka da članovi Stegovno-natjecateljske komisije naprave uvid u Natjecateljski pravilnik te da obuhvate i njegove izmjene i dopune koje je radio prethodni saziv Izvršnog odbora Saveza a koje, iako postoje i relevantene su, nisu našle mjestu u trenutno korištenom Natjecateljskom pravilnku te donesu prijedlog za "pročišćeni" Natjecateljski pravilnik. Tu se našlo poprilično različitih mišljenja, od kategorizacije igrača, različitih disciplina po kategorijama, različitim nagrada za pojedine kategorije, broja stranaca, nastup stranaca samo u 1.ligi, pa do koordinacije rada s juniorima, koordinacije rada sa pikadisticama, izborniku, reprezentaciji ...

Svoj prijedlog, gotovo identičan iznjeli su Tanja Perić i Ante Toni Frleta pri čemu su spomenuli da bi se u okviru Saveza trebalo osnovati ili posebno tijelo (stručno, sportsko) ili bi ga se pridodalo Stegovno-natjecateljskoj komisiji kako bi sve te ideje naišle na plodno tlo. Imena s kojima se, za sada neslužbeno baratalo su Perica Konforta, Vlasta Stankić, Dražen Biruš, Vlado Lešić iako njih tek treba kontaktirati i vidjeti jesu li zainteresirani za takav posao i u kojem obimu.

Posljednja točka dnevnog reda, pitanja i prijedlozi, i ovog puta je bila poprilično zanimljiva.

Prvo se krenulo s pitanjima o financijskom planu koje nije bilo na dnevnom redu. Za pohvalu je trud kojeg je uložio Damir Zrinščak te koji je skupštinarima dostavio na uvid okvirni financijski plan ali uz napomenu da on nije potpuno dorađen i precizan jer mu nedostaje poptuno točan plan rashoda ali iz samog dokumenta je bilo vidljivo da su i prihodovna i rashodovna strana napravljene u skladu s realnim stanjem.

Sljedeće pitanje odnosilo se na organizaciju ostalih (prvi je održan u Sesvetam 23.09.2017.) masters turnira na državnoj razini. Riječ je uzeo Tihomir Mamić i predočio s kojim su se problemima susreli pri organizaciji prvog mastersa. Zahvalio se gosp.Miku Vukoji na svesrdnoj pomoći s aparatima ali i izrazio želju da Savez u dogledno vrijeme raspolaže s vlastitim aparatima. Članovi Skupštine odobrili su preliminarne razgovore između HPS-a i firme EZI-MIK doo koja proizvodi x-darts aparate a čiji je vlasnik navedeni gospodin Mik Vukoja.

Za kraj, skupštinari su podsjetili vodstvo Saveza da su na prethodnoj sjednici raspravljali o eventualnoj potrebi za radom profesionalca u Savezu. Vodstvo Saveza se obavezalo da će procjeniti koje poslove bi eventualna osoba zaposlena u Savezu treba odrađivati, kolike su realne potrebe u svezi radnog vremena, koje kompetencije ta osoba treba imati te kolike su nam financijske mogućnosti u podmirivanju takvih troškova. Nakon takve analize, Izvršni odbor će donijeti odluku da li postoji potreba za zakvom osobom te ako postoji, u skladu svojih ovlasti raspisati će natječaj za dotično radno mjesto a zainteresirani kandidati koji će zadovoljiti kriterije biti će pozvani na interwiev s vodstvom Saveza.

Nakon ove maratonske sjednice, ostalo je samo zahvaliti se svim skupštinarima koji su sudjelovali u ovom obimnom poslu uz nadu da smo većinu problema ili riješili ili smo na dobrom putu da ih riješimo.

Odmah nakon Izvanredne izborne sjednice, održana je i konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora, na kojoj su, prema Statutu HPS-a, članovi Izvršnog odbora između sebe birali tajnika i dopredsjednika. Shodno očekivanjima, za tajnika je izabran Damir Zrinščak a za dopredsjednika Eduard Akrap.

Zaključci:

-verifikacijska komisija (A.T.Frleta, T.Perić, S.Petrović) utvrdila kvorum sa 24 od 27 nazočnih

-zapisničar: Damir Zrinščak

-ovjerovitelji zapisnika: Renato Palajsa i Alen Bošković

dnevni red:

1) usvojen zapisnik sa Izvanredne skupštine HPS od 26.06.2017

2) radno predsjedništvo: P.Penić, E.Akrap, G.Firšt

3) predsjednik T.Mamić; jedina kandidatura, 23 ZA, 1 suzdržan

4) raspuštanje IO i izbor članova IO: E.Akrap, D.Zrinščak, P.Penić, Zvonko Antunović

5) raspuštanje NO i izbor članova NO: A.Frleta (predsjednik), D.Bosich i I.Kežić (članovi)    

6) raspuštanje članova Stegovno-natjecateljske komisije i izbor članova Stegovno-natjecateljske komisije: S.Brzić (predsjdnik), S.Polovina i A.Bošković (članovi)

7) izbor likvidatora: D.Zrinščak (jednoglsno)

8) Prijem novih članova u HPS: Pikado savez Varaždinske regije, jednoglasno, novi članovi Skupštine HPS-a: Miloš Kefelja i Mario Perkušić, ukupno skupštinara: 29. Napomena: što prije kontaktirati PS Brodsko-posavske županije

9) Odluka o ulasku HPS-a u WDF; jednoglasno uz napomenu provjere uvjeta i obaveza prema HOO i WDF-u

10) odluka o promjeni natjecateljskog pravilnika: 30-60 dana za čišćenje i prijedlog novog pravilnika, eventualno osnovati sportsko (stručno) tijelo sa zadaćom koordinacije juniora, igračica, reprezentacije...

11) pitanja i prijedlozi:

-financijski plan, D.Zrinščak... na uvid, dovoljno razvidan, prihvatljiv

- aparati, ponuda EZI-MIK doo, dogovoriti uvjete

-profesionalni djelatnik u HPS-u, natječaj, kompetencije, radno vrijeme, uvjeti

Izvršni odbor:

-predsjednik: Tihomir Mamić

-dopredsjednik: Eduard Akrap

-tajnik: Damir Zrinščak

-članovi: Predrag Penić i Zvonko Antunović

Copyright © 2019 Hrvatski Pikado Savez. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates