Print

Rok za prijave do 21. rujna 2019.

10. 9.  2018.

Hrvatski pikado savez raspisuje natječaj za domaćinstvo i suorganizaciju:

  1. Preostala tri (soft tip) Masters turnira i tri (steel tip) Masters turnira, u sezoni 2018./2019.
  2. Pojedinačnog prvenstva Hrvatske (soft tip), koje je na rasporedu 30. – 31. ožujka 2019.
  3. Ekipnog prvenstva Hrvatske (soft tip), koje će se održati 27. – 28. travnja 2019.
  4. Pojedinačnog i Ekipnog PH (steel tip) te završnice Kupa RH (soft tip), koji će se održati  25. – 26. svibnja 2019.

Na natječaj se mogu prijaviti svi registrirani pikado klubovi u RH, ali uz obaveznu koordinaciji sa svojim županijskim pikado savezima, kao i sami županijski pikado savezi koji ujedno i podnose prijavu..

Natječaj HPS-a za suorganizaciju i domaćinstvo turnira u sezoni 2018./2019.---------------------- (pdf)

Prijava na natječaj HPS-a za suorganizaciju i domaćinstvo turnira u sezoni 2018./2019. -------- (pdf)

Uvjeti za organizaciju turnira iz Masters serije HPS-a. ----------------------------------------------------- (pdf)

Svi koji su zainteresirani trebaju poslati prijavu na posebnom obrascu predviđenom za tu svrhu, a Izvršni odbor HPS-a će te prijave razmotriti i odlučiti kome će dodijeliti domaćinstva. Rok za slanje prijava je do 21. rujna 2018. godine, a Izvršni odbor HPS-a se obavezuje da će odluku o tome tko je dobio domaćinstvo donijeti u roku sedam dana, tj. do 28. rujna 2018. godine.

RASPORED SVIH TURNIRA ZA SEZONU 2018./2019.

  

 7. – 8. srpnja 2018.      Nacionalni EDU Ranking  Dabo, Francuska
 22. rujna 2018.  1. HPS Masters (soft tip)  Sv. Nedelja
 23. rujna 2018.      Završnica Kupa RH  Sv. Nedelja
 28. – 29. rujna 2018.      EDU Ranking  Košice, Slovačka
 3. studenoga 2018.  2. HPS Masters (soft tip)  ?
 4. studenoga 2018.  1. HPS Masters (steel tip)  ?
 23. – 24. studenoga 2018.      EDU Ranking  Madrid, Španjolska
 8. prosinca 2018.  3. HPS Masters (soft tip)  ?
9. prosinca 2018.  2. HPS Masters (steel tip) ?
23. veljače 2019.  4. HPS Masters (soft tip) ?
24. veljače 2019.  3. HPS Masters (steel tip) ?
30. – 31. ožujka 2019. 26. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske (soft tip) ?
5. – 6. Travnja 2019.      EDU Ranking St. Johann, Austrija
27. – 28. travnja 2019. 26. Ekipno prvenstvo Hrvatske ?
25. svibnja 2019.       Pojedinačno i Ekipno prvenstvo Hrvatske - (steel tip) ?
26. svibnja 2019.       Završnica Kupa RH (soft tip) ?